Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşiginiň ýeňijileri

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyzyň zehinli ýaşlaryny ylymda, bilimde we täze tehnologiýalar boýunça has ähmiýetli we tutumly işlere höweslendirmek maksady bilen, şeýle hem Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda 2024-nji ýylda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşikde Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň “Binagärlik we Dizaýn fakultetiniň” “Binagärlik” kafedrasynyň mugallymy Ahmet Gulow 1-nji orny, “Amaly-haşam sungaty” fakultetiniň “Sungaty öwreniş” kafedrasynyň 3-nji ýyl talyby Ogulsona Öwezmyradowa 3-nji orny eýeläp ýeňiş gazandylar.

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm