• Hoş geldiňiz!

Täzelikler

13/09/2022 "40-njy Güýz"
Dowamy
Öçmejek sungat 09/09/2022 Öçmejek sungat
Dowamy
“KALBYŇ REŇKLI OWAZLARY” ATLY SERGIDEN  GALAN TÄSIRLER 07/09/2022 “KALBYŇ REŇKLI OWAZLARY” ATLY SERGIDEN GALAN TÄSIRLER
Dowamy
KALBYŇ REŇKLI OWAZLARY 02/09/2022 KALBYŇ REŇKLI OWAZLARY
Dowamy
Ýurdumyzda Bilimler we talyp ýaşlar güni 01/09/2022 Ýurdumyzda Bilimler we talyp ýaşlar güni
Dowamy
BILIM DÜNÝÄSINE GADAM BASAN ÝAŞLAR 30/08/2022 BILIM DÜNÝÄSINE GADAM BASAN ÝAŞLAR
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde guruljak metjidiň taslamasy bilen tanyşdy 05/10/2022 Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde guruljak metjidiň taslamasy bilen tanyşdy
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow Emomali Rahmony 70 ýaşy bilen gutlady 05/10/2022 Serdar Berdimuhamedow Emomali Rahmony 70 ýaşy bilen gutlady
Dowamy

Günüň habarlary | 5-nji oktýabr 06/10/2022 Günüň habarlary | 5-nji oktýabr
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi 05/10/2022 Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi
Dowamy

Raşid Meredow Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçisini kabul etdi 05/10/2022 Raşid Meredow Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçisini kabul etdi
Dowamy

Dermanlary nädip aňsat sargyt etmeli  05/10/2022 Dermanlary nädip aňsat sargyt etmeli
Dowamy

Andreý Tarkowskiniň «Aýna» filminiň ssenarisi söwdalaşyga çykaryldy 05/10/2022 Andreý Tarkowskiniň «Aýna» filminiň ssenarisi söwdalaşyga çykaryldy
Dowamy

Argentinalylar hümmetsizlenme sebäpli haryt bilen hasaplaşýarlar 05/10/2022 Argentinalylar hümmetsizlenme sebäpli haryt bilen hasaplaşýarlar
Dowamy

Ak Tam Baýdeniň Prezident saýlawlaryna gatnaşmakçydygyny tassyklady 05/10/2022 Ak Tam Baýdeniň Prezident saýlawlaryna gatnaşmakçydygyny tassyklady
Dowamy

Türkmenistanyň Türkiýedäki baş konsullygy türkmen raýatlarynyň daşary ýurt pasportlarynyň möhletini uzaltmagy dowam etdirýär 05/10/2022 Türkmenistanyň Türkiýedäki baş konsullygy türkmen raýatlarynyň daşary ýurt pasportlarynyň möhletini uzaltmagy dowam etdirýär
Dowamy

Gazagystanda Türkmenistan bilen Hazar deňzi arkaly serhedi kesgitleýän resminama tassyklanyldy 05/10/2022 Gazagystanda Türkmenistan bilen Hazar deňzi arkaly serhedi kesgitleýän resminama tassyklanyldy
Dowamy

Aşgabat — Minsk aralygyna uçar petekleriniň bahasy mälim edildi 05/10/2022 Aşgabat — Minsk aralygyna uçar petekleriniň bahasy mälim edildi
Dowamy

Bişkekde sambo boýunça dünýä çempionaty geçiriler 05/10/2022 Bişkekde sambo boýunça dünýä çempionaty geçiriler
Dowamy

Türkmenistanyň wekiliýeti Moskwadaky ikinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşýar 05/10/2022 Türkmenistanyň wekiliýeti Moskwadaky ikinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşýar
Dowamy

«Mатч TB» Dünýä çempionaty-2022-niň ähli duşuşyklaryny göni ýaýlymda görkezer 05/10/2022 «Mатч TB» Dünýä çempionaty-2022-niň ähli duşuşyklaryny göni ýaýlymda görkezer
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2022) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2022) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2022), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08