Şekillendiriş sungaty

«Şekilendiriş sungaty» fakulteti 3 kafedradan ybarat bolup, «Nakgaşçylyk» kafedrasynda miniatýura nakgaşçylygy, stanok nakgaşçylygy, monumental nakgaşçylygy, filmiň şekillendiriş çözgüdi, teatr-bezeg nakgaşçylygy hünärleri bar. «Grafika» kafedrasynda stanok grafikasy, kitap grafikasy, plakat grafikasy, «Heýkeltaraşlyk» kafedrasynda bolsa heýkeltaraşlyk ugry boýunça hünärmenler ýetişdirilýär. Okadylýan hünärler boýunça okuw möhleti 6 ýyldan ybarat.

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm