Uçurymlaryň diplom goragy geçirildi

2024-nji “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynyň 12-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň “Amaly-haşam sungaty” we “Heýkeltaraşlyk” kafedralarynyň uçurymlarynyň diplom işleriniň goragy geçirildi. Diplom goragynda uçurymlar ýerine ýetiren diplom işleri bolan haşam küýzelerini, nepis halylaryny we zergärçilik önümlerini görkezdiler we täsirli çykyşlar etdiler.

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm