Uçurymlaryň diplom goragy geçirildi

2024-nji ýylyň 10-njy iýunynda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň “Nakgaşlyk” we “Grafika” kafedralarynyň uçurymlarynyň diplom işleriniň goragy geçirildi. Diplom goragynda ýaş uçurymlar özleriniň döwrebap ýerine ýetirilen döredijilik taslamalarynyň manyly çykyşlary beýan edildi. Muňa medeniýet we sungat işgärleri, Türkmenistanyň halk suratkeşleri, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgärleri we şekillendiriş sungatyny söýüjiler gatnaşdylar.

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm