“Ak şäherim Aşgabat” atly XXIII köpugurly halkara sergi geçirildi

2024-nji ýylyň 24-nji maýynda Türkmenistanyň
Söwda-Senagat edarasynda Aşgabat şäheriniň häkimligi hem-de Söwda-senagat
edarasynyň gurnamagynda “Ak şäherim Aşgabat” atly XXIII köpugurly halkara sergisi
geçirildi. Bu sergide görkezilen Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik
akademiýasynyň döredijilik eserleri myhmanlarda uly gyzyklanma döretdi. 

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm