Täsirli duşuşyk

2023-nji ýylyň 8-nji noýabrynda ABŞ-nyň “Meridian” halkara merkezi bilen bilelikde türkmen suratkeşleriniň ABŞ-nyň Waşington we Albukerke şäherlerinde gurnalan saparynyň netijeleri boýunça duşuşyk geçirildi. Duşuşykda ABŞ-nyň Waşington we Albukerke şäherlerindäki täsin sungatlary bilen türkmen suratkeşleriniň ýakyndan tanyş bolulanlygy barada aýdyldy. Ýaş türkmen suratkeşlerimizde galdyran täsirleri barada beýan edildi. Netijede ikitaraplaýyn duşuşyklaryň medeniýetini ösdürmäge ýokary derejede ýardam berjekdigi barada nygtaldy.

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm