Dost-doganlyk gatnaşyklary ösdürilýär

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň meýilnamasyna laýyklykda 2023-nji ýylyň 13-nji fewralynda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda iki ýurduň amaly-haşam sungatynyň wekilleriniň ussatlyk sapagy we döredijilik duşuşygy ýokary derejede geçirildi.

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm