Zehinli talybyň gazanan üstünligini tüýs ýürekden gutlaýarys!

2022-nji ýylyň dekabr aýynda Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň 27 ýyllygy mynasybetli, zehinli ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň gatnaşmagynda olimpiýada geçirildi. Bu bäsleşige Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň “Amaly-haşam sungaty” kafedrasynyň 2-nji ýyl talyby Sýadiýewa Aýjemal, Rus dilinde düzme ýazmak boýunça gatnaşyp I orna mynasyp boldy.

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm