Jemgyýetçilik guramada Ýaşlar baýragynyň gowşurulyş dabarasy

2022-nji ýylyň noýabr aýynyň 17-ine Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň binasynda Türk­me­nis­tanyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň dö­re­dil­me­gi­niň 31 ýyl­ly­gy mynasybet­li ýurdumyzyň Ýaş­lar baý­ra­gy­nyň ýe­ňi­ji­le­ri­ni sy­lag­lamak da­ba­ra­sy ge­çi­ril­di. Bu ýerde edebiýatda, sungatda, medeniýetde, oba hojalygynda, sportda, saglygy goraýyşda, bilim we terbiýeçilik işlerinde tapawutlanan ýaşlaryň 75-si Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýesi boldy. “Halkyň arkadagly zamanasy ýylynda” Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň “Amaly-haşam sungaty” kafedrasynyň ýaş gujurly zergär mugallymy Şirin Gylyjowa Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýesi diýen hormatly ady almak bagty miýesser etdi.

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm