Adam saglygyna ýetirýän zyýanly edikler barada wagyz-nesihat duşuşugy

2022-nji “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynyň noýabr aýynyň 12-ine Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň “Medisina ekologiýasy we gigiýena” kafedrasynyň mugallymy Leýli Öwezberdiýewanyň, “Bejeriş bedenterbiýesi, saglygy dikeldiş we sport lukmançylygy” kafedrasynyň mugallymy Aýna Niýazmuradowanyň, “Psihatriýa, narkologiýa we medisina psihologiýasy” kafedrasynyň mugallymy Muhabbet Azziýewanyň gatnaşmagynda talyp ýaşlaryň arasynda “Sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermek, lukmançylyk derman serişdeleri, olaryň düzümi, niýetlenilişi, käbir derman serişdeleriniň adam bedenine ýetirýän zyýany” dogrusynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm