2022-nji ýylyň maý aýynyň 6-syna Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginde Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzasy, suratkeş grafikaçy Döwletgeldi Akyýewiň eserleriniň şahsy döredijilik sergisi geçirildi.

Paýlaş

14/05/2022

Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen başy başlanan

05/05/2022

2022-nji ýylyň maý aýynyň 6-syna

26/04/2022

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyş

25/04/2022

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2022) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2022) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2022), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08