Türkmen alabaýynyň baýramy mynasybetli yglan edilen türkmen alabaýynyň daşky keşbini şekillendiriş we amaly-haşam sungaty eserlerinde, neşir önümlerinde, fotosuratlarda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek boýunça yglan edilen 2022-nji ýyl döredijilik bäsleşiginde Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň  “Amaly-haşam sungaty” fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Aşyrgeldi Gutlyýew “Türkmen alabaýlary kalendary” atly neşir işi  bilen Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň şa serpaýyna mynasyp boldy.

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm