Dizaýn kafedrasy


Kafedrada dizaýn, animasiýa we grafika dizaýny hünäri boýunça hünärmenler taýýarlanylýar. Talyplara grafika dizaýny, senagat dizaýny, egin-eşigiň dizaýny, daşky gurşaw dizaýny, transport serişdeler dizaýny ýaly gömüşleriň aýratynlyklary we düzgünleri öwredilýär.

Kafedranyň mugallymlary we talyplary baýramçylyk sahnalarynyň bezegini, halkara maslahatlaryň we forumlaryň logotiplerini, döwlet nyşanlaryny taýýarlamak boýunça döwrebap işleri amala aşyrýarlar. Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşigine gatnaşyp kafedranyň talyplarynyň birnäçesi ýeňiji boldular. Bu kafedranyň uçurymlary  ýokary we orta okuw mekdeplerinde, medeniýet merkezlerinde zähmet çekip bilýärler.

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm