Binagärlik kafedrasy


Kafedrada binagärlik gurşawynyň dizaýny, binagärlik ýadygärlikleriniň rejelenilişi ugurlary boýunça hünärmenler taýýarlanylýar. Talyplar binagärligiň we dizaýnyň görnüşlerini, taslama işiniň meýilnamalaşdyrylyşyny we döwrebap binalaryň şekillerini döretmegi we taryhy ýadygärlikleri dikeltmek, rejelemek işlerini  öwrenýärler.

Talyplar Köneürgenç, Merw, Nusaý, Abiwerd, Paryzdepe we beýleki taryhy-medeni goraghanalarynda işläp tejribe toplaýarlar. Uçurymlar ýurdumyzyň taslama edaralarynda, taryhy goraghanalarynda, medeniýet öýlerinde, muzeýlerde işlerini dowam etdirip bilýärler.

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm