Amaly-haşam sungaty kafedrasy

Kafedrada halyçylyk sungaty, keramika sungaty hem-de zergärçilik sungaty boýunça hünärmenler taýýarlanylýar. Talyplar milli mirasymyzyň nusgawy görnüşlerini we olary ýerine ýetirmek boýunça usullary öwrenýärler. Olar täze döwrebap haly, keramika, zergärçilik eserlerini döretmegiň tejribesini geçýärler.

Bu kafedranyň uçurymlary ýurdumyzyň medeniýet öýlerinde, muzeýlerde, haly fabriklerinde, keramika we zergärçilik önümlerini öndürýän kärhanalarda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde işläp bilýärler.


(Kafedra hakynda gysgaça wideoýazgy)

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm