• Hoş geldiňiz!

Täzelikler

Talyp gyzlaryň arasynda Täze eýýamyň üme dessury atly festiwal 21/11/2022 Talyp gyzlaryň arasynda Täze eýýamyň üme dessury atly festiwal
Dowamy
Jemgyýetçilik guramada Ýaşlar baýragynyň gowşurulyş dabarasy 17/11/2022 Jemgyýetçilik guramada Ýaşlar baýragynyň gowşurulyş dabarasy
Dowamy
Adam saglygyna ýetirýän zyýanly edikler barada wagyz-nesihat duşuşugy 12/11/2022 Adam saglygyna ýetirýän zyýanly edikler barada wagyz-nesihat duşuşugy
Dowamy
Bäsleşik sergi 09/11/2022 Bäsleşik sergi
Dowamy
TDÇA-nyň Mejlisler jaýy. Içeri Işler ministrligi bilen talyplaryň arasynda duşuşugy 08/11/2022 TDÇA-nyň Mejlisler jaýy. Içeri Işler ministrligi bilen talyplaryň arasynda duşuşugy
Dowamy
Latwiýaly zenan suratkeşi Hanym Ilona Romule talyplara keramika dersi boýunça okuw sapagyny geçirdi 04/11/2022 Latwiýaly zenan suratkeşi Hanym Ilona Romule talyplara keramika dersi boýunça okuw sapagyny geçirdi
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Üçtaraplaýyn Awaza sammitinde bäş resminama gol çekiler 29/11/2022 Üçtaraplaýyn Awaza sammitinde bäş resminama gol çekiler
Dowamy

Malaýziýanyň Premýer-ministri tygşytlamak üçin kaşaň ulagdan ýüz öwürdi 29/11/2022 Malaýziýanyň Premýer-ministri tygşytlamak üçin kaşaň ulagdan ýüz öwürdi
Dowamy

Türkmenistan Russiýa ýylyň başyndan bäri 1279,9 tonna goýun ýüňüni eksport etdi 29/11/2022 Türkmenistan Russiýa ýylyň başyndan bäri 1279,9 tonna goýun ýüňüni eksport etdi
Dowamy

Aýnur Amanowa Hindistanda geçirilen dünýä çempionatynda kümüş medal eýeledi 29/11/2022 Aýnur Amanowa Hindistanda geçirilen dünýä çempionatynda kümüş medal eýeledi
Dowamy

Aýşirin Haýdarowa ― kuraş boýunça dünýäniň wise-çempiony! 29/11/2022 Aýşirin Haýdarowa ― kuraş boýunça dünýäniň wise-çempiony!
Dowamy

DÇ-2022: Portugaliýa we Braziliýa 1/8 finalda 29/11/2022 DÇ-2022: Portugaliýa we Braziliýa 1/8 finalda
Dowamy

Suwda pökgi oýnamak boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi 29/11/2022 Suwda pökgi oýnamak boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi
Dowamy

Parižde jemgyýetçilik ulaglarynda ýol puly gymmatlaýar 29/11/2022 Parižde jemgyýetçilik ulaglarynda ýol puly gymmatlaýar
Dowamy

«Parmanyň ýüregi» rus prokatynda sekizinji gezek öňdeligi saklaýar 29/11/2022 «Parmanyň ýüregi» rus prokatynda sekizinji gezek öňdeligi saklaýar
Dowamy

Watan habarlary | 28.11.2022 29/11/2022 Watan habarlary | 28.11.2022
Dowamy

Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy 28/11/2022 Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti TÜRKSOÝ-nyň Baş sekretaryny kabul etdi 28/11/2022 Türkmenistanyň Prezidenti TÜRKSOÝ-nyň Baş sekretaryny kabul etdi
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow häkimlere dolandyryş-çäk üýtgeşmelerine dahylly zerur işleri geçirmegi tabşyrdy 28/11/2022 Serdar Berdimuhamedow häkimlere dolandyryş-çäk üýtgeşmelerine dahylly zerur işleri geçirmegi tabşyrdy
Dowamy

Türkmenistandaky türk kompaniýalarynyň maýa goýumlary ýarym milliard dollara golaýlady 28/11/2022 Türkmenistandaky türk kompaniýalarynyň maýa goýumlary ýarym milliard dollara golaýlady
Dowamy

Türkmenistanyň iň güýçli küştçüleri ýüze çykaryldy 28/11/2022 Türkmenistanyň iň güýçli küştçüleri ýüze çykaryldy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2022) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2022) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2022), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm