• Salam
    Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasyna
    hoş geldiňiz

Täzelikler

Türkmenistan Watanym - bagtyýar çagalygyň mekany atly söhbetdeşlik geçirildi 08/05/2024 Türkmenistan Watanym - bagtyýar çagalygyň mekany atly söhbetdeşlik geçirildi
Dowamy
“Art & Culture” atly halkara žurnalynda Köneürgenç ýadygärlikleri öz beýanyny tapdy 08/05/2024 “Art & Culture” atly halkara žurnalynda Köneürgenç ýadygärlikleri öz beýanyny tapdy
Dowamy
Magtymgulynyň goşgularyna bagyşlanan aýdym-sazly dabara geçirildi 07/05/2024 Magtymgulynyň goşgularyna bagyşlanan aýdym-sazly dabara geçirildi
Dowamy
“Magtymguly, öwüt bergin söz bile” atly bäsleşiginiň ýeňijisi 06/05/2024 “Magtymguly, öwüt bergin söz bile” atly bäsleşiginiň ýeňijisi
Dowamy
 “Merdana pederlerimiz – halk hakydasynda baky ýaşar” atly mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty geçirildi 04/05/2024 “Merdana pederlerimiz – halk hakydasynda baky ýaşar” atly mugallymlaryň we talyplaryň ylmy-amaly maslahaty geçirildi
Dowamy
Ýaş mugallymyň üstünligi 03/05/2024 Ýaş mugallymyň üstünligi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm