• Hoş geldiňiz!
    Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasyna

Täzelikler

Watan goragçylarynyň güni mynasybetli çagalaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi 24/01/2023 Watan goragçylarynyň güni mynasybetli çagalaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi
Dowamy
Zehinli talybyň gazanan üstünligini tüýs ýürekden gutlaýarys! 17/01/2023 Zehinli talybyň gazanan üstünligini tüýs ýürekden gutlaýarys!
Dowamy
“Beýik Pyragyny gördüm, mundadyr” atly metbugat maslahaty geçirildi 17/01/2023 “Beýik Pyragyny gördüm, mundadyr” atly metbugat maslahaty geçirildi
Dowamy
«Arkadag şäheri - döwrümiziň binagärlik sungatynyň döwrebap merkezidir» atly dabaraly maslahat geçirildi 04/01/2023 «Arkadag şäheri - döwrümiziň binagärlik sungatynyň döwrebap merkezidir» atly dabaraly maslahat geçirildi
Dowamy
Täze 2023-nji ýyly aýdym-sazly dabara bilen garşylanyldy 31/12/2022 Täze 2023-nji ýyly aýdym-sazly dabara bilen garşylanyldy
Dowamy
“Bagtyýarlyk döwrümiziň döwrebap şäheri” atly hoşallyk maslahaty geçirildi 24/12/2022 “Bagtyýarlyk döwrümiziň döwrebap şäheri” atly hoşallyk maslahaty geçirildi
Dowamy

Täzelikler (RSS)


«Nýukasl» 47 ýyldan soňra ýene finala çykdy 01/02/2023 «Nýukasl» 47 ýyldan soňra ýene finala çykdy
Dowamy

Aleksandr Lukaşenko Gurbanguly Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi 01/02/2023 Aleksandr Lukaşenko Gurbanguly Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi
Dowamy

Alymlar Ýewropanyň ýerasty suw gorlarynyň azalýandygyny duýdurdylar 01/02/2023 Alymlar Ýewropanyň ýerasty suw gorlarynyň azalýandygyny duýdurdylar
Dowamy

HPG: 2023-nji ýylda nebitiň bahasy 16 göterim arzanlar 01/02/2023 HPG: 2023-nji ýylda nebitiň bahasy 16 göterim arzanlar
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasyny diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutlady 01/02/2023 Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasyny diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutlady
Dowamy

Watan habarlary | 31.01.2023 31/01/2023 Watan habarlary | 31.01.2023
Dowamy

Raşid Meredowa täze orunbasar bellenildi 31/01/2023 Raşid Meredowa täze orunbasar bellenildi
Dowamy

Günüň habarlary | 31-nji ýanwar 31/01/2023 Günüň habarlary | 31-nji ýanwar
Dowamy

«Forbes» Afrikanyň iň baý adamlarynyň emlägini kesgitledi 31/01/2023 «Forbes» Afrikanyň iň baý adamlarynyň emlägini kesgitledi
Dowamy

Soganyň iň gymmat ýurdy agzaldy 31/01/2023 Soganyň iň gymmat ýurdy agzaldy
Dowamy

Gazagystanda ýitmek howpy abanan saýgaklaryň sany dikeldildi 31/01/2023 Gazagystanda ýitmek howpy abanan saýgaklaryň sany dikeldildi
Dowamy

Jokowiç ýene lidere öwrüldi 31/01/2023 Jokowiç ýene lidere öwrüldi
Dowamy

Aragatnaşykçy ýaşlar türkmen halkynyň Milli Lideriniň we Türkmenistanyň Prezidentiniň sowgatlaryna mynasyp boldular 31/01/2023 Aragatnaşykçy ýaşlar türkmen halkynyň Milli Lideriniň we Türkmenistanyň Prezidentiniň sowgatlaryna mynasyp boldular
Dowamy

Aşgabatda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçiriler 31/01/2023 Aşgabatda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçiriler
Dowamy

Özbegistanda suw joşgunlaryna taýýarlyk görlüp başlandy 31/01/2023 Özbegistanda suw joşgunlaryna taýýarlyk görlüp başlandy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm