• Hoş geldiňiz!
    Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasyna

Täzelikler

Zenan – dünýäň zynaty 23/02/2023 Zenan – dünýäň zynaty
Dowamy
Dana akyldaryň şygyrlary – watansöýüjilik mekdebidir 23/02/2023 Dana akyldaryň şygyrlary – watansöýüjilik mekdebidir
Dowamy
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda ýerine ýetirilen katologlara we albomlara elektron syýahat 20/02/2023 Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda ýerine ýetirilen katologlara we albomlara elektron syýahat
Dowamy
Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna 14/02/2023 Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna
Dowamy
Dost-doganlyk gatnaşyklary ösdürilýär 13/02/2023 Dost-doganlyk gatnaşyklary ösdürilýär
Dowamy
Milli mirasy öwrenmekde halypa şägirtlik mekdebi 10/02/2023 Milli mirasy öwrenmekde halypa şägirtlik mekdebi
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Aşgabatdan iş gözlemek üçin kadrlar agentlikleriniň sanawy 01/04/2023 Aşgabatdan iş gözlemek üçin kadrlar agentlikleriniň sanawy
Dowamy

«Mahmal Ganat» kärhanasy syýahatçylygy we howa ýük daşamalaryny guramak hyzmatlaryny hödürleýär 01/04/2023 «Mahmal Ganat» kärhanasy syýahatçylygy we howa ýük daşamalaryny guramak hyzmatlaryny hödürleýär
Dowamy

Klint Istwud iň soňky filmini surata düşürmäge girişdi 01/04/2023 Klint Istwud iň soňky filmini surata düşürmäge girişdi
Dowamy

Türkmenistanda güýçli şemalyň bolmagyna garaşylýar  31/03/2023 Türkmenistanda güýçli şemalyň bolmagyna garaşylýar
Dowamy

Watan habarlary | 31.03.2023 31/03/2023 Watan habarlary | 31.03.2023
Dowamy

UNESCAP-nyň ýerine ýetiriji sekretary Arkadag şäheriniň açylyş dabarasyna çagyryldy  31/03/2023 UNESCAP-nyň ýerine ýetiriji sekretary Arkadag şäheriniň açylyş dabarasyna çagyryldy
Dowamy

Haýyr-sahawat indeksi-2023 boýunça Türkmenistan dünýäniň ýigrimi ýurdunyň arasynda 31/03/2023 Haýyr-sahawat indeksi-2023 boýunça Türkmenistan dünýäniň ýigrimi ýurdunyň arasynda
Dowamy

Günüň habarlary | 31-nji mart 31/03/2023 Günüň habarlary | 31-nji mart
Dowamy

Günüň habarlary | 31-nji mart 31/03/2023 Günüň habarlary | 31-nji mart
Dowamy

Türkmenistanyň Koreýadaky Medeniýet günleri tamamlandy 31/03/2023 Türkmenistanyň Koreýadaky Medeniýet günleri tamamlandy
Dowamy

Ajaý Banga Bütindünýä bankynyň prezidenti wezipesine bellenip biler 31/03/2023 Ajaý Banga Bütindünýä bankynyň prezidenti wezipesine bellenip biler
Dowamy

«Marvel Entertainment» kinostudiýasynyň başlygy işden boşadyldy 31/03/2023 «Marvel Entertainment» kinostudiýasynyň başlygy işden boşadyldy
Dowamy

Türkmen-britan hyzmatdaşlygyna degişli meseleleriň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy 31/03/2023 Türkmen-britan hyzmatdaşlygyna degişli meseleleriň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy
Dowamy

Alymlar pilleriň nämeden gorkýandygyny anykladylar 31/03/2023 Alymlar pilleriň nämeden gorkýandygyny anykladylar
Dowamy

Türkmenistanyň ilçisi Niderlandlaryň Patyşasyna ynanç hatyny gowşurdy 31/03/2023 Türkmenistanyň ilçisi Niderlandlaryň Patyşasyna ynanç hatyny gowşurdy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulanlar

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm