“Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly ýaşlaryň arasynda döredijilik bäsleşigi geçirildi

2024-nji “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynyň iýun aýynyň 7-ne Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda şekillendiriş we amaly-haşam sungaty bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasynda “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly döredijilik bäsleşigi geçirildi. Bäsleşige ýurdumyzyň dürli künjeklerinden suratkeşler gatnaşdylar. Olar Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli geçirilen bäsleşikde Magtymguly Pyraga bagyşlap, täze sungat eserlerini halk köpçüligine ýetirdiler.

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2023) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2023) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2023), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08
Email:
tdca@sanly.tm