ylmy is1

2021-05-03

30

Göwrümi: 29350345

Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirligi


TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY


(Ylmy habarlar)


Çap edilen ylmy makalalar:


•   Jumaniýazowa M. A. Halyçylyk sungatynyň taryhyndan. (S. 18-33)

•   Annamyradowa B. B. Türkmenleriň milli egin-eşiklerine sungaty öwrenijilik nazary. (S. 34-43)

•   Baýlyýewa A. K. Gobelen ussady Amanmyrat Ataýew. (S. 44-58)

•   Muhadowa O. Atabally Kiçigulyýewiň döredijiliginde şekillendiriş we nagyşlaýyş usullary. (S. 74-75)