Nakgaşçylyk kafedrasy


Kafedrada miniatýura nakgaşçylygy, stanok nakgaşçylygy, monumental nakgaşçylygy, filmiň şekillendiriş çözgüdi, teatr-dekorasion nakgaşçylygy boýunça hünärmenler taýýarlanylýar. Talyplar esasan reňk bilen surat çekmegiň usullaryny, kanunlaryny, tehnikasyny we tehnologiýasyny hem-de taslama mümkinçilikleriniň çözgüdini öwrenýärler.
Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» hem-de beýleki döwlet bäsleşiklerine nakgaşçylyk hünäriniň mugallymlary we talyplary gatnaşyp mynasyp baýraklara eýe bolýarlar. Bu kafedranyň uçurymlary ýurdumyzyň muzeýlerinde we medeniýet öýlerinde, ýokary we ýörite çeperçilik mekdeplerinde işläp bilýärler.

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Aşgabat ş., A.Nowaýy (2022) köç., 90
744000, Ashgabat c., A.Navoi (2022) str., 90
744000, г. Ашхабад, ул. А.Навои (2022), 90

Telefon belgiler:
+993 (12) 92-25-08